...

BB Examens

EXAMEN VOOR MAT, REFORMER of COMPREHENSIVE (allround PIlates teacher; MAt, Reformer  en Apparatus)


ALGEMEEN

Het is mogelijk om per onderdeel (Mat, Reformer en Apparatus) examen te doen voor Balanced Body, maar uiteindelijk is het verstandiger en voordeliger te wachten tot na het hele opleidingen-traject. Uiteraard is dat laatste alleen aan de orde als er gekozen wordt voor alle opleidingen.

 

VEREISTEN VOORAFGAAND

Als alle modules met succes zijn afgerond, inclusief theorietests, aan anatomiekennis, benodigde observatie- en trainingsuren is voldaan en alles is ingevuld in het logboek, kunnen die resultaten naar Balanced Body worden toegestuurd. Als deze akkoord zijn bevonden (zie hiervoor uitgebreide instructies in elke manual of de Balanced Body brochure) kan een examen worden aangevraagd of kan de deelnemer zich ervoor opgeven op ingeplande data op de agenda via annelies@bb-pilatesunited.nl.

 

HET EXAMEN

Elk Balanced Body examen bestaat uit een onderdeel praktijk, waarvoor de docent een groepsles geeft of een PT klant meeneemt (afhankelijk van welk examen er wordt gevolgd) en een theoretische test van 25 open vragen die overeenstemmen met de lesstof.

Gedurende het praktijkexamen zal uitvoerig worden beoordeeld op de volgende onderdelen:

  • Correcte invulling, begeleiding en uitvoering van les en/of oefeningen.
  • Duidelijke setup en volgorde van oefeningen.
  • Veiligheid en gebruik van de apparatuur (niet voor mat).
  • Heldere, effectieve cueing en uitleg aan deelnemers groepsles of Personal Training clië
  • Overbrengen van alle Pilates principes, -kennis en de uitvoering van bewegingen.
  • Duidelijke communicatie naar de PT-cliënt of groep.
  • Observatie, correctie en kwaliteit van de manuele cueing.

Bij het niet slagen van een examen zal er worden beoordeeld op welk gebied punten verbeterd of aangepast kunnen worden. Meestal zal er dan binnen 4-6 maanden na het examen een  herkansing plaatsvinden.

Er kunnen 2 herkansingen gedaan worden zonder extra kosten.

 

EXAMENDATA

Examendata zullen regelmatig op de agenda verschijnen op de site van Pilates United of, als dat nodig is, in overleg met de student worden ingepland.

 

EXAMENKOSTEN PER PERSOON

individueel examen:   landelijk ex.groep ( 2 of meer):

Mat                     € 200,-                                  € 150,-

Reformer            € 250,-                                  € 200,-

Comprehensive  € 275,-                                  € 225,-

 

UITSLAGEN EN CERTIFICERING

Als de examens met goed gevolg zijn afgerond, ontvangt de deelnemer een Balanced Body certificaat per afgerond onderdeel of een van het volledige programma.

 

DOORSTUDEREN

Om je status als Balanced Body instructor vast te houden, moet je  blijven bijscholen. 16 uur per 2 jaar aan opleidingen, die je telkens laat aftekenen, zijn benodigd om verzekerd te zijn van geldigheid van papieren.

Elke workshop die gedaan wordt bij een geregistreerde Balanced Body Hostsite (Pilates United voor de Benelux), staat garant voor die opleidingsuren. Deelname aan Pilates on Tour conventie-weekenden www.balancedbody.com) kunnen eveneens geregistreerd worden.

Meer informatie via annelies@bb-pilatesunited.nl.