...

Privacy Policy

Pilates United gaat zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze website om. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 AVG wetgeving)

Welke gegevens?                                                                                                           Wij verwerken de persoonsgegevens die u – als nieuwe aanmelder - aan ons verstrekt wanneer u een formulier op onze website invult of wanneer u ons een bericht stuurt. Ook houden wij de bezoekgegevens van onze website bij. Wij registreren op welke manier onze website wordt bezocht en gebruikt en welke gegevens uw webbrowser meestuurt, zoals uw IP-adres, de duur van het bezoek, de pagina’s die zijn bekeken etc.

Doeleinden van de gegevensverwerking.                                                        Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen die wij op grond van een overeenkomst met u hebben, om u informatie te verstrekken over onze diensten waarvan wij denken dat u daar interesse in kunt hebben en om te antwoorden op uw vragen. Ook slaan wij uw persoonsgegevens op zodat wij u toegang kunnen verschaffen tot bepaalde onderdelen en mogelijkheden van onze website, om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten op en via de website en om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de beste en meest effectieve wijze voor u en uw computer wordt gepresenteerd.

Inzagerecht.                                                                                                                                 U mag zich met redelijke tussenpozen tot ons wenden met het verzoek om opgave of er persoonsgegevens die betrekking hebben op u worden verwerkt. Wij zullen u schriftelijk binnen vier weken berichten of dit het geval is. Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, zullen wij u een overzicht sturen van de doeleinden van de verwerking, van de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, alsmede van de ontvangers en informatie over de herkomst van de gegevens.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming.          U mag ons verzoeken om verbetering of aanvulling, dan wel om verwijdering en vernietiging van op u betrekking hebbende gegevens die feitelijk onjuist zijn, die voor de in dit reglement opgenomen doeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel die anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij zullen u onze beslissing op uw verzoek schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken meedelen.

Gebruik van cookies.                                                                                                          Wij maken gebruik van cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook gebruiken wij cookies om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Hiermee kunnen wij de effectiviteit van onze internetadvertenties op onze website en op websites van derden bepalen. Wij maken op basis van de geregistreerde handelingen een profiel voor u aan en kunnen daarmee de internetadvertenties op onze website en op websites van derden aanpassen aan uw voorkeuren.

U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

De cookies en de hieruit voortvloeiende data worden beheerd door Google Inc (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed.

Aanpassen privacy reglement                                                                                    Dit privacy reglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website wordt altijd de meest recente versie van het reglement gepubliceerd.

Google Analytics                                                                                                                  Pilates United maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan PIlates United te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PIlates United heeft hier geen invloed op. We hebben Google geen toestemming gegeven om via Pilates United verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.